Bestyrelse

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse

Bestyrelse

 

Haveforeningens bestyrelse 2019

 

 

Formand have 105

Jan Sobczyk

 

Kasserer have 34

Astrid Lütken Jensen

 

Bestyrelsesmedlem have 31

Mohsen Berrehouma

 

Bestyrelsesmedlem have 58

Eskild Rasmussen

 

Bestyrelsesmedlem have 107

Jutta Steenberg

Bestyrelsessuppleant have 96

Bente Pedersen

 

Bestyrelsessuppleant have 27

Panny Kondor

 

 

 

 

 

 

 

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse Jonstrupvangvej 60 3500 Værløse Kontakt formand P. Blauenfeldt peblau@me.com