Bestyrelse

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse

Bestyrelse

 

Haveforeningens bestyrelse 2017

 

 

Formand have 105

Jan Sobczyk

 

Kasserer have 37

Astrid Lütken

 

Bestyrelsesmedlem have 31

Mohsen

 

Bestyrelsesmedlem have 58

Eskild

 

Bestyrelsesmedlem have 107

Jutta Steenberg

Bestyrelsessuppleant have 29

Bente

 

Bestyrelsessuppleant have 17

Ulla

 

 

 

 

 

 

 

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse Jonstrupvangvej 60 3500 Værløse Kontakt formand P. Blauenfeldt peblau@me.com