Haveforeningen 2019

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse

Februar 2019

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag 7. marts 2019 kl. 19.00

i Satellitten ved Værløse bibliotek.

 

 

Dagsorden :

 

1 Valg af dirigent.

2 Valg af 2 stemmetællere.

3 Bestyrelsens beretning 2018 - er tilsendt.

4 Kassererens forelæggelse af regnskab til godkendelse.

5 Forslag fra bestyrelsen.

6 Forslag fra medlemmerne.

7 Forelæggelse af budget og kontingent for 2019.

8 Valg til bestyrelsen. *

9 Evt.

( 8 )*

Formand Jan (have 105) ikke på valg.

Kasserer Astrid (have 34) på valg.

Bestyrelsesmedlem Eskild (have 58) ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem Jutta (have 107) på valg.

Bestyrelsesmedlem Mohsen (have 31) ikke på valg.

1.suppleant Panny (have 27) ikke på valg.

2.supplean på valg.

1.revisor Lise (have 41) ikke på valg.

2.revisor Margit (105) på valg.

Revisor suppleant Dan (have 18) ikke på valg.

Revisor suppleant Ole (have 37) på valg.

 

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse Jonstrupvangvej 60 3500 Værløse Kontakt formand P. Blauenfeldt peblau@me.com