Venteliste/opskrivning og leje

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse

Venteliste/opskrivning til have/leje

 

Du kan blive skrevet op på en venteliste, hvis du er interesseret i at leje en have.

Af foreningens kontrakt med Furesø kommune fremgår det, at beboere i Furesø kommune har fortrinsret.

Udlejning af haver 2019

Udlejningen administreres af foreningens kasserer - Astrid Jensen

 

Astrid kontaktes på følgende måder:

- personligt i have 34, når hun er i haveforeningen,

eller på tlf. 2258 3456.

Leje (ved indgåelse af lejemålet):

Depositum - som sikkerhed ved fraflytning: kr. 1.000,00

Depositum - for nøgle til toilet: kr. 200,00

Årligt medlemskontingent: kr. 600,00

Fælles havedag: kr. 50,00

Årlig leje til Furesø Kommune: kr. 300,00

 

Pensionister og efterlønnere med bopæl i Furesø Kommune er fritaget for den årlige leje til kommunen.

 

 

 

 

 

 

Nyttehaveforeningen af 1983 Værløse Jonstrupvangvej 60 3500 Værløse Kontakt formand P. Blauenfeldt peblau@me.com