Haveforeningen 2015

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Nyt fra haveforeningen

Værløse d 30.11.2015

Stormen "GORM"


Der er sket en del skader på drivhuse, halvtage mm, og en del forskellige ting er fløjet rundt på stier og nabohaver.


Vi opfordrer derfor alle til at tage en tur i haven for at se om der er noget der skal sikres eller ryddes.

VH Bestyrelsenærløse d 28.10.2015


Der er lukket for vandet for sæson 2015.

Der er ligeledes lukket for toiletterne, da de ikke fungerer uden vand.


Fra 1.11 2015 er det ikke tilladt at opholde sig i haverne efter kl 16 .

Adgangen til haverne vi blive lukket med en kæde samt en stolpe.

Er der nogen der har brug for at køre materialer ind på området kan der låses op ved henvendelse til bestyrelsen.

Vi ses til generalforsamlingen i marts.

.                                                                             

Værløse d 3.8.2015


Ekstraordinær generalforsamling i nyttehaverne, samt arbejdslørdag med fællesspisning.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i nyttehaverne lørdag d 29.8.2015 med det formål at få ændret / tilføjet 3 punkter i hhv ordensregler og vedtægter.

Der afholdes samtidig ordinær havedag, som slutter med fællesspisning.

Mødet starter kl 12.30 – i teltene ved fælleshuset.


Vedr. ordensregler:

Punkt 1. ( ordensregler 1.10) Ophold er ikke tilladt i haverne ml kl 16 og 09 i perioden 1 november – til 1 april.

Ophold om dagen er tilladt, og der kan åbnes for indkørsel til haverne ved henvendelse til bestyrelsen. Overtrædelse medfører opsigelse af haveleje.


Punkt 2.  (erstatter ordensregler 2.5)Umiddelbart efter 1. maj foretager bestyrelsen en havegennemgang, og i denne forbindelse er det tilladt bestyrelsesmedlemmer om nødvendigt at betræde haven.

Dato og tid vil være anvist en uge før ved opslag i udhængsskabet.

Såfremt en have ikke opfylder ordensreglementet, vil lejeren skriftligt blive påbudt at bringe haven i orden indenfor 14 dage, og bliver dette påbud ikke efterkommet, vil lejemålet blive opsagt med 14 dages varsel, medmindre der foreligger tungtvejende grunde for den manglende vedligeholdelse.

Vedr. vedtægten

Punkt 3. ( vedtægter 8)  Al orientering fra foreningen vil fremover kunne ske via email, hvis denne er i bestyrelsens medlemskartotek.Det samlede program for havedag og generalforsamling ser således ud:

Lørdag d 29.8.2015

Havedag fra kl 10 –  ca. 12  -

Ekstraordinær generalforsamling – 12.30 – 13

Fælles hygge og fællesspisning / grill fra 13 -  …

Husk at medbringe kød til eget forbrug til grillen , samt en ret til fællesbordet som tilbehør.

Der er bestilt container til haveaffald denne dag.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Ad1. Foreningen fik i vinter ødelagt det fælles hus med toiletter, maskiner mm, ved en brand forårsaget af en bombe. Vi er orienteret af naboer og forbipasserende om, at der ofte i vinterens løb er et gevaldigt  liv på parkeringspladsen .

Vi er ligeledes bekendt med, at nogle havelejere bruger området til sammenkomster  med mere om aftenen/natten i vinterperioden, hvor der er lukket for toiletter og vand.

Bestyrelsen mener ikke at det er i orden at være på området i vinterperioden efter solnedgang, da der sker for mange skader på huse samt slid på området.

Toiletterne er låst af om vinteren, men vi får en masse klager over at der bliver forrettet nødtørft i andres haver, med papir og det hele – det er ikke i orden.

Parkeringspladsen skal heller ikke være samlingssted for bilister der mødes om natten  - det er ikke nyttehavens formål.

Vi vil sætte en bom op, så det er muligt at parkere på den forreste parkeringsplads om vinteren, men ikke muligt at køre ind på området.

Vi vil også gerne have en aftale om, at der ikke er noget at gøre på området ml 16 – 09  om vinteren.

Hvis nogen får behov for at køre ind på området om vinteren, med f.eks et drivhus, vil bommen efter aftale blive åbnet. Det er selvfølgeligt muligt at være i haverne om dagen, hvis man parkerer på den forreste p.plads, eller cykler ind.

Vi tænker at man mister retten til at leje en have hvis reglen om ophold ml. Kl.16-09 ikke overholdes.


Ad 2.  Vedrørende ordensreglerne 2.5 der beskriver at haverne skal holdes i orden, være i gang senest 1.maj, samt at der kan gives en frist på 1 måned, derefter 14 dage til at få haven i orden.

Vi kan som regel først se på 2 havegennemgang, i juni, at der slet ikke sker noget i en have. Hvis vi så skal bruge 1 måned samt 14 dage, samt den tid det tager at få formidlet alt dette, er sommeren så langt fremme at det ikke er muligt for ny havelejer at få noget ud af havelejen.

Vi vil derfor gerne have mulighed for at give et varsel på 2 uger, og derefter kunne opsige med yderligere 2 uger, i alt 4 uger. Det vil være meget få tilfælde hvor det skal bruges, men det sker 1-2-3 gange hver sommer.


Ad 3. Foreningen vil gerne fremadrettet have mulighed for at benytte de mange mailadresser der er i medlemskartoteket, til at indkalde til møder og generalforsamling, udsende referater samt nyhedsbreve.

Vi ved godt, at der er nogle der ikke bruger mail, men det vil være en stor praktisk lettelse mht at skrive ud til alle medlemmer.

Vi håber selvfølgelig på at få opdateret, så vi får alle mailadresser der er tilgængelige.

Juni 2015 - nyt fra foreningen


Så er vores hus endelig færdigt,og leveret.


Vi vil derfor holde en indvielse af huset, så alle kan komme og se det -


                   Lørdag d. 4.7.2015 kl 13. 


Der vil være en let servering.


Asbest. Vi er så godt som færdige med at sanere efter branden, hvor der blev spredt tagstykker med asbest i området. Der er skrabet af på den ene parkeringsplads og lagt ny belægning, der er støvsuget i alle de haver og stier hvor vi kunne konstatere tagstykker, sandbunker er fjernet og udskiftet.


Vi er ligeledes nu igang med at anskaffe de ting der gik tabt, og som vi har fået erstattet af forsikringen.

Vi har desværre ikke været så heldige med den nye Husquarna-traktor, der allerede har fået ny motor - ville ikke starte.


Toiletnøgler. Der er kommet nye låse i toiletterne. De der har betalt for en nøgle tidligere kan få skiftet til en ny hos Jutta i have 102. Nye nøgler vil fremover koste 100 i depositum, da de er dyre at få lavet.


Havedag. Der holdes havedag lørdag d 29 august.2015 fra kl 10-

Havedagen sluttes med samvær og spisning.


Ekstraordinær generalforsamling.  Bestyrelsen har besluttet at afholde en ekstraordinær generalforsamling i haverne på havedagen, fra kl 12.30

Vi vil gerne have ændret og tilføjet 2 nye punkter i ordensreglerne.

Vi vil dels gerne have mulighed for at sige haverne op lidt hurtigere hvis vi kan se at der intet sker mht at sætte gang i, og vedligeholde haverne.

Vi vil ligeledes gøre det ulovligt at opholde sig på området ml. 16 og 09 i vinterperioden ( november til marts), hvor der i øvrigt er lukket for vand og toilet. Det skyldes dels, at vi erfarer at der er en del biler/personer der bruger området i nattens løb til ophold - vi så jo branden i juleferien, og dels at der desværre er nogle der i vinterperioden opholder sig så længe i området at de forretter deres nødtørft i forskellige haver og fællesområder.  Vi vil gerne lægge en dæmper på dette med de nye regler. Det skal selvfølgeligt stadig være muligt at tilse sin have i dagtimerne hele vinteren. Der vil blive udsendt en dagsorden og indbydelse til alle med posten i rette tid.


Årsplan for haverne 2015


Der åbnes for vand og toilet i slutningen af Marts. Toiletvogn kan benyttes med gammel nøgle indtil nyt er opført.


Container er bestilt til d. 16 april - og hele weekenden.


Plantemarked. Der bliver mulighed for at udveksle planter og f.. lørdag d 2.5 ml 10-14 på parkeringspladsen ved flagstangen.


Havevandring. Vi laver første havevandring Per & Hanne - lørdag d 9 maj 2015, om formiddagen. Alle haver skal være påbegyndt senest 1.maj.


Medio maj - når det nye hus er opført holdes fælles arbejdslørdag, samt indvielse af huset med lidt godt til ganen. Vi sætter den præcise dato op, når vi kender afleveringsdagen for det nye hus.


Efterår. Plantebyttedag - samt andet overskud-                 

lørdag d. 28.9.2015.


Pileflet. Hvis det er muligt arrangerer vi igen i år en pileflettedag i sensommeren, med vores egen pil.


Der lukkes for vandet efter efterårsferien - sidste uge i oktober.


God fornøjelse med haverne.

Venlig hilsen Bestyrelsen