Bebyggelse

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Hvad må du opføre på din grund

Bebyggelse:

I hver have må der efter godkendelse af bestyrelsen opsættes:

Et skur med grundareal på max. 5,3 m2 og højde på max. 220 cm, der er placeret i ”byggefeltet” som anvist på kommunens oprindelige kort over området.•En terrasselignende overdækket tilbygning med grundareal på max 4 m2 og højde på max. 210 cm., hvor 3 af siderne skal være åbne fra en højde på max. 150 cm.

I stedet for overdækket tilbygning kan denne erstattes af en læplads indhegnet af max. 3 træhegn hver med største længde på 200 cm og største højde på 180 cm, men i så fald skal afstand til naboskel iagttages m.h.t. skyggevirkning.

Et drivhus i aluminiumsprofiler med grundareal på max. 9,9 m2, der må placeres i haven efter eget ønske, såfremt afstand til naboskel iagttages m.h.t. skyggevirkning.

Dyrehegn i skel max. højde 180 cm, og med maskestørrelse 15 x 15 cm. Skurene må kun anvendes til midlertidigt ophold og opbevaring af haveredskaber o.l., og de skal males i ”jordfarver”: brun, svenskrød, eller olivengrøn. Farver skal godkendes af bestyrelsen sammen med planen for opsætning.

Der må ikke opføres støbte eller murede konstruktioner.


Skitse over skur, terrasse, læhegn, drivhus, dyrehegn samt placering, materialevalg og farver skal godkendes af bestyrelsen, før opførelse iværksættes.

Nævnte etableringer kan kræves fjernet uden erstatning, såfremt de er opført uden tilladelse.

Såfremt bestyrelsen ved opsigelse af lejemålet ikke kan medvirke og samtykke i overdragelsen af haven med en eller flere af de nævnte etableringer, skal disse fjernes uden udgifter for foreningen, ligesom muldlaget skal genskabes.


Kig evt i lokalplanen, der kan ses på hjemmesiden. Der er de oprindelige husskitser optegnet.

Der kan være nogen der ikke magter selv at bygge et havehus, og derfor ser sig om efter et færdigt der kan sættes op på grunden.

Der er desværre ikke mange på markedet der holder de 4 m2 som er maximum (2x2m).

Bestyrelsen har derfor tidligere godkendt et hus af den viste type, der er en lille smule "for stort"

Kan købes i byggemarkeder.

Husk at orientere bestyrelsen, og få tilladelse, inden du bygger på grunden, eller opfører drivhus. Der skal være en godkendelse af projektet.