Bestyrelse

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com

Bestyrelse

  

  

 Haveforeningens bestyrelse 2022.


  Formand Jan Sobczyk, have105


  Kasserer Ole Jøns, have 37


  Bestyrelsesmedlem Bente Pedersen have 96.


  Bestyrelsesmedlem Thelma Matras. have 21


  Bestyrelsesmedlem EskildRasmussen, have 58.


  Bestyrelsessuppleant Dorte Østergaard. have 57.


  Bestyrelsessuppleant Jutta Steenberg, have 107. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 


Haveforeningens bestyrelse 2021Formand  have 105.

Jan Sobczyk.


Kasserer  have 37                               

Ole Jøns


Bestyrelsesmedlem  have 31

Mohsen Berrehouma


Bestyrelsesmedlem  have 58

Eskild Rasmussen


Bestyrelsesmedlem  have 96

Bente Pedersen

 

Bestyrelsessuppleant have 107

Jutta Steenberg


Bestyrelsessuppleant have 57

Dorte Østergaard