Bestyrelse

Bestyrelse


Haveforeningens bestyrelse 2019Formand  have 105

Jan Sobczyk


Kasserer  have 34                                 

Astrid Lütken Jensen


Bestyrelsesmedlem  have 31

Mohsen Berrehouma


Bestyrelsesmedlem  have 58

Eskild Rasmussen


Bestyrelsesmedlem  have 107

Jutta Steenberg

 

Bestyrelsessuppleant have 96

Bente Pedersen


Bestyrelsessuppleant have 27

Panny Kondor