Haveforeningen 2020

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse 
12. februar 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Værløse Nyttehaveforening af 1983

10. marts 2020 kl. 19.00

i Satellitten ved Værløse bibliotek.

 


       Dagsorden :

  • Valg af dirigent.
  • Valg af 2 stemmetællere.
  • Bestyrelsens beretning 2019.
  • Kassererens forelæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Forslag fra bestyrelsen. Se bilag 1.
  • Forslag fra medlemmerne.
  • Forelæggelse af budget og kontingent for 2020.
  • Valg til bestyrelsen.

 

Bestyrelse:

Formand                                   Jan               (Have 105)             På valg

Kasserer                                    Astrid          (Have  34)              Ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem                   Eskild          (Have  58)              På valg

Bestyrelsesmedlem                  Jutta             (Have 107)             Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem                   Mohsen       (Have  31)              På valg

1. Suppleant                              Panny         (Have  27)               På valg

2. Suppleant                              Bente          (Have  96)               Ikke på valg

1. Revisor                                  Lise             (Have  41)               På valg

2. Revisor                                  Margit          (Have 105)              Ikke på valg

Revisor suppleant                      Dan             ( Have 18)               På valg

Revisor suppleant                      Ole              (Have 37)                Ikke på valg

 

 

 

Nyttehaveforeningen af 1983  Værløse   Jonstrupvangvej 60   3500 Værløse         Kontakt formand P. Blauenfeldt  peblau@me.com